Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

Toto onemocnění postihuje centrální nervový systém. Jeho průběh je nepředpovídatelný od minimálních tělesných postižení až po těžkou invaliditu. Jeho příčiny nejsou objasněny. Choroba začíná od puberty zhruba do 30 let, u žen dvakrát až třikrát častěji.


Nemoc nejdříve zasáhne oblasti, které jsou odpovědné za čití, koordinaci a pohyb. Roztroušená skleróza zasahuje tzv. bílou hmotu mozku, kudy se vedou povely ke svalům a nervové vzruchy ze smyslových orgánů.

Nervová vlákna obalují myelinové pochvy, které izolují a chrání. Při roztroušené skleróze dochází k jejich zánětu a rozpadu a někdy se poškodí i samotné nervy. S postupující nemocí se mohou objevovat stále nová místa demyelinizace. Vznikají hlavně v krční míše a v zrakových nervech. Šedá kůra, část mozku odpovědná za vědomí, myšlení a paměť, není postižena.

Příčiny

 • Genetická predispozice
 • Často ji vyvolá traumatický stres.
 • Může být důsledkem nadměrného množství olova nebo rtuti v těle, i když otrava toxickými kovy může vyvolat podobné symptomy jako při MS ( multiple sklerosis - roztroušená skleróza ); při každém podezření na MS je nutné zjistit, nejde-li o otravu toxickými kovy.
 • Je to možná důsledek přemnožení candidy.
 • Může to být alergie na gluten (lepek).
 • Nedostatek vitamínu B 12 může způsobit zhoubnou anémii (diagnostikovatelnou z hladiny vitamínu v krvi) spojenou s poškozením míchy a často zaměňovanou s MS.
 • Benigní nádor míchy, který způsobuje stlačení, také vypadá jako MS, a i někteří pacienti s myalgickou encefalomyelitidou jsou někdy špatně diagnostikováni jako nemocní MS. (Jednoduchý test je vstát, rozkročit se, zavřít oči a dát nohy zase k sobě. Jestliže to není možné, pak jde pravděpodobně o MS.)
 • Porucha metabolizmu tuků
 • Autoimunitní onemocnění, při něm se v krvi vytvářejí protilátky proti vlastnímu myelinu
 • Důsledek "pomalé" virové infekce. Tato teorie je někdy dávány i do souvislostí s negativním vlivem očkování.

Příznaky a diagnostika

Nemoc se projevuje v atakách (záchvatech).
Slabost, únava, dvojité vidění, porucha vidění na jednom oku, poruchy čití na kůži končetin a trupu,svědění v obličeji, potíže při mluvení, pocity mravenčení, brnění, ztrnulosti, poruchy hybnosti končetin, ztráta kontroly nad končetinami, poruchy koordinace pohybů, závratě, třes, potíže se střevy, poruchy řízení močového měchýře.
Mimo záchvaty může být pacient zcela bez příznaků.

Klasická léčba

Zatím neznámá. Zmírňují se příznaky.
Nejdůležitější fyzikální léčba a udržování dobrého psychického stavu.

Přírodní a doplňková léčba

Potravinové doplňky:
Kyselina gamalinolenová (GLA) je důležitá pro tvorbu prostaglandinů pomáhajících imunitnímu systému. Tato kyselina má také schopnost obnovit mye kčnost buněčných membrán, užíváním přípravku lze docílit kompletní rekonstrukce celých tkání, které byly poškozeny degenerativním onemocněním.
B vitamíny - pomáhají při přeměně GLA na prostaglandiny
vitamín E, důležitý pro zabránění oxidaci nenasycených mastných kyselin a tím k jejich přeměně na nebezpečné peroxidy, které mohou způsobit demyelinizaci nervových vláken
vitamín C - důležitý antioxidant
zinek je nezbytný pro mnoho metabolických funkcí
Lecitin - pomáhá myelinovým pouzdrům a tím nervovému přenosu
Aminokyseliny karnitin - zlepšuje metabolismus tuků
Prostředky k odstranění candidy

Dieta: (dle Springhill centra)

- málo nasycených a živočišných tuků nebo vůbec žádné

- žádné mléčné výrobky kromě nízkotučných jogurtů, kozího či ovčího mléka

- žádné rafinované uhlohydráty (bílý chléb, bílá rýže, koláče, sušenky)

- žádný cukr

- oleje, které dodávají nutnou kyselinu linolovou

- pacienti alergičtí na lepek by měli dodržovat bezlepkovou dietu

- ryby 3 krát týdně

- pravidelně tmavá zelenina, luštěniny, zeleninové saláty

- ořechy,semínka a olej ze lněných semínek

- málo libového masa

- žádné kouření a minimálně alkoholu

Homeopatická léčba:
Konstituční homeopatie

Cvičení:
Mírné cviky pomáhají překonat únavu.

 

Roztroušená skleróza nejdříve napadá ty části těla, které mají na starost koordinaci a pohyb. Pacienti mají velmi často pocit, že nemohou své tělo ovládat. Průběh roztroušené sklerózy je u každého individuální. U některých se průběh s každým záchvatem může zhoršovat, u jiných se stav zlepší nebo příznaky dokonce vymizí.

Příznaky roztroušené sklerózy

 • Pocit necitlivosti končetin
 • Porucha chůze nebo rovnováhy
 • Poruchy vidění
 • Psychické problémy
 • Neustálá únava
 • Potíže se střevy
 • Poruchy s močením
 • Závratě
 • Špatná výslovnost
 • Sexuální problémy
 • Mravenčení

Příčiny vzniku roztroušené sklerózy

 • Traumatický stres
 • Genetická predispozice
 • Porucha metabolismu tuků
 • Nezhoubný nádor míchy
 • Alergie na lepek
 • Přemnožení kvasinek v těle
 • Nedostatek vitamínu B12
 • Důsledek virové infekce
 • Nadměrné množství rtuti nebo olova v těle

Léčba roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza se zatím nedá léčit, dají se však zmírnit její příznaky pomocí potravinových doplňků (zinek, lecitin, vitamin E, C, vitaminy B, kyselina gamalinolenová), dietami (žádný cukr, mléčné výrobky, rafinované uhlohydráty, kouření), cvičením a homeopatickou léčbou.

Na celém světě je odhadováno dva a půl miliónů, v České republice přibližně deset tisíc nemocných roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Toto onemocnění nejčastěji postihuje mladé lidi, ale může se projevit již v dětství nebo naopak v pokročilejším věku.

Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken tak k jejich přímé ztrátě. Je řazena mezi tzv. autoimunitní onemocnění, přičemž hlavními cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy, obalující nervová vlákna v centrálním nervovém systému.

Příčina vzniku onemocnění RS není známá, podílejí se na něm faktory zevní i vnitřní a nepochybně řada z nich je ještě zcela neznámých. Typický průběh onemocnění je v počátku v atakách, kdy dochází k akutnímu rozvoji neurologických příznaků a remisích, kdy je vedení nervovým vláknem částečně obnoveno a klinické příznaky se zmírňují, později přechází do chronické progrese, kdy příznaky způsobené úbytkem nervových vláken přetrvávají.

Klinické příznaky jsou dány postižením určité dráhy, v jejímž průběhu se demyelinizace a axonální ztráta odehrávají. Mohou se projevovat retrobulbární neuritidou (charakteristická poruchami zraku od zamlženého vidění, poruchy barvocitu, výpadků zorného pole až po úplnou ztrátu zraku a bolestí bulbu při jeho pohybu), senzitivními projevy (parestézie, dysestézie, hypestezie, anestezie, hyperestezie, hypalgézie, analgézie, hyperalgézie, allodynie), vestibulárním syndromem (projevující se například závratěmi, poruchami rovnováhy), spastickými parézami (zpočátku nemocní udávají zvýšenou únavnost, nejistotu při chůzi, slabost, neobratnost končetiny, později dochází ke vzniku obrny centrálního charakteru provázené spasticitou), poruchami mozečku (projevující se ataxií, poruchou rovnováhy, třesem), poruchami sfinkterů (projevující se náhlým nucením na mikci, později retencí či inkontinencí), okohybnými poruchami, postižením mozkových nervů, pseudobulbárními obrnami (porucha polykání a řeči), sexuálními poruchami (erektilní dysfunkce, snížené libido, snížená frekvence orgasmu, únava, snížená citlivost a vzrušivost), poruchami autonomního nervového systému (chlad a cyanóza akrálních částí těla, paroxysmální atriální fibrilace, hypotermie, ortostatická hypotenze, námahou navozená tachykardie, abnormní odpověď potních žlaz), únavou, kognitivními a afektivními poruchami (deprese, demence, bipolární porucha), epileptickými záchvaty, extrapyramidovými poruchami (akinézy, dyskinézy), kmenovými příznaky. Komplikací těchto příznaků může dojít ke vniku infekcí močových cest, svalových atrofií, snížené hustotě kostí, dechovým poruchám, kontrakturám a proleženinám. Klinické příznaky mohou ve svém důsledku vést k sociálním (vztahy, způsob rodinného života, trávení volného času) a pracovním (vzdělání, hledání pracovních příležitostí, výsledky v zaměstnání, ekonomická situace) a psychologickým komplikacím a zhoršovat tak kvalitu života nemocných.

K určení diagnózy je nutné soubor klinických příznaků doplnit pomocnými vyšetřovacími metodami. Ke stanovení diagnózy jsou vyžadovány alespoň dvě ataky, průkaz dvou různě lokalizovaných ložisek na magnetické rezonanci anebo computerové tomografii a abnormní mozkomíšní mok.

Vzhledem k množství možných příčin vzniku onemocnění a klinickým příznakům, které ve svých důsledcích zasahují nejen do somatické, ale také psychické a sociální oblasti, je při léčbě tohoto onemocnění nutný komplexní přístup, vycházející z týmové spolupráce odborníků různých medicínských oborů. Významnou roli v léčbě však hraje přístup nemocného a celé rodiny, případně spolupráce se svépomocnými skupinami (například Roska).

V současné době je snahou co nejčasnější zahájení dlouhodobé medikamentózní léčby (interferon beta, glatimerátacetát, imunoglobuliny, mitoxantronu, azathioprin), aby se zabránilo nevratným škodám na nervovém systému v podobě rozsáhlé demyelinizace a axonální ztráty. V léčbě akutní ataky má významný efekt podávání steroidních hormonů (především methylprednisolon). U maligního průběhu je úspěšná autologní transplantace kostní dřeně (metoda intenzivní imunoablace s podporou autologních kmenových buněk). Také proces rehabilitace by měl začít ihned při stanovení diagnózy a měl by se stát způsobem života nemocného.

témaRoztroušená skleróza

Roztroušená skleróza bývá častou příčinou narušení normální funkce dolních močových cest (močového měchýře a močové trubice). Postihuje-li RS tato místa, dochází k typickým projevům v oblasti močopudného traktu: • silné nucení na močení
 • zpomalení močového proudu
 • malé množství moči na jedno močení
 • časté noční močení
 • bolesti při močení
 • infekce močových cest
 • inkontinence
 • úplná zástava močení

Intenzita těchto obtíží je proměnlivá. Asi u 80 - 90% pacientů s RS se projeví některé z výše uvedených potíží, u 5-10% pacientů jsou obtíže s močením vůbec prvními příznaky RS.

Roztroušená skleróza je možným rizikovým faktorem pro vznik nádoru v močových cestách.

Základem urologického vyšetření pacienta s RS je především důkladný rozhovor zaměřený na průběh nemoci a urologické obtíže. Pokud se pacient chystá na vyšetření k urologovi, měl by být připraven na vymočení v ambulanci, protože k vyšetření je potřeba moč „čerstvá“ a vymočená do sterilní nádobky. U 50-60% procent pacientů s RS bývá hned u prvního vyšetření zjištěna infekce močových cest. Pokud je nutné, tak následuje vyšetření krve, především na funkci ledvin. Muži po padesátém roce života by měli minimálně jednou ročně podstoupit vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), aby se vyloučil nádor prostaty.

Dalším vyšetřením bývají zobrazovací metody, z nichž nejčastěji používaným bývá ultrazvuk ledvin, močového měchýře, prostaty, zbytku po vymočení - močového rezidua. Vyšetření ultrazvukem většinou nestačí a mělo by být doplněno urodynamickým vyšetřením. Urodynamické vyšetření se skládá z několika samostatných částí, nebolí a není na něj žádná náročná příprava.

Léčba urologických potíží musí být zvolena podle konkrétního typu poškození a její průběh musí být pravidelně monitorován. Nutnou a samozřejmou součástí péče o pacienty s inkontinencí moče jsou pomůcky při úniku. Tedy pleny, savé podložky, vložky, v případě mužů pak kondomové urinály (jímače unikající moče). Vše může a měl by ošetřující lékař (praktický lékař, urolog či gynekolog) předepsat na poukaz, který lze uplatnit v kterékoli lékárně.
Pohodové stáří . . .
Pohodové stáří . . .
Posezení u krbu
Posezení u krbu
Přijmout dobré rady
vyžaduje víc moudrosti
než je rozdávat . . .

Moudrost je třeba
nejen získávat,
ale i používat . . .
. . . a cvičíme
. . . a cvičíme

Moje ikonka:


Pohybem ku zdraví . . .
Pohybem ku zdraví . . .
Příroda je velký kouzelník, koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda ? ! ? ! ?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one